• Common Nails

    Móng tay chung

    Các loại đinh thông thường thích hợp cho gỗ cứng và mềm, mảnh tre, hoặc nhựa, xưởng đúc tường, sửa chữa đồ nội thất, bao bì, v.v. Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, trang trí và cải tạo.